Self-introduction

VIETNAMESEENGLISH
Chào anh, anh tên là gì?Hello, what is your name?
Anh tên là JohnMy name is John
Anh là JohnI am John
Anh bao nhiêu tuổi?How old are you?
Anh hai bảy tuổiI'm 27 years old
Anh sinh năm bao nhiêu?Which year were you born in?
Anh sinh năm chín haiI was born in 92
Anh là người nước nào?Which nationality are you?
Anh là người Mỹ.I’m American
Anh là người Anh hả?Are you British?
Đúng rồi, anh là người Anh.That’s right, I’m British
Không phải, anh là người MỹThat’s not right, I’m American
Anh đến từ đâu?Where are you from?
Anh đến từ MỹI’m from the United States.
Anh đến từ bang CaliI’m from California State
Anh ở Việt Nam bao lâu rồi?How long have you been in Vietnam
Anh ở Việt Nam hai năm rồiI’ve been in Vietnam 2 years already
Anh đang sống ở đâu?Where are you living?
Anh đang sống ở Sài GònI’m living in Saigon.
Anh đang ở đâu?Where are you living (located at)?
Anh đang ở Quận 2I’m living in district 2
Anh tính ở Việt Nam bao lâu?How long do you plan to stay in Vietnam?
Khoảng ba, bốn năm nữaAbout 3,4 more years


Talking About Job

VIETNAMESEENGLISH
Anh làm nghề gì?What (profession) do you do?
Công việc của anh là gì?What is your job?
Anh làm gì?What do you do?
Anh là giáo viên tiếng AnhI am an English teacher
Anh dạy tiếng AnhI teach English
Anh dạy ở đâu?Where do you teach?
Anh dạy ở trường RMITI teach at RMIT school
Công việc hàng ngày của anh là gì?What is your daily task?
Anh soạn giáo án và dạy tiếng Anh cho học sinhI prepare lesson plan and teach English to students
Anh làm bao nhiêu tiếng một ngày?How many hours do you work in a day?
Anh làm khoảng 9 tiếng một ngày.I work around 9 hours a day
Anh thích công việc của mình không? Tại sao?Do you like your job? Why?
Anh có. Tại vì anh thích dạy trẻ con.I do. Because I like teaching kids
Anh thấy công việc này có khó không?Do you find this job difficult?
Không khó lắm, nhưng anh phải dậy rất là sớm để đi làm.Not so difficult, but I have to wake up very early to go to work
Sau này, anh định tiếp tục làm giáo viên nữa không?In the future, do you plan to continue working as a teacher?
Không. Sau này anh muốn làm lập trình viênNo. In the future I want to work as a programmer
Lương lập trình viên thế nào? Có tốt không?How is the programmer salary? Good?
Có. Lương lập trình viên cao hơn lương giáo viênYes. Programmer salary is higher than teacher salary.
Anh tính làm giáo viên bao lâu nữa?How much longer do you plan to work as a teacher?
Anh tính làm khoảng 1 năm nữa.I plan to work for about 1 more year.
Trước đây anh làm gì?Previously what did you do?
Trước đây, anh là nhân viên văn phòng.Previously, I was an office staff.


Talking About Family

VIETNAMESEENGLISH
Gia đình anh có mấy người?How many people does your family have?
Gia đình anh có 5 người, ba, má, chị gái, em trai và anh.My family has 5 people, dad, mom, elder sister, younger brother and me.
Anh có mấy anh chị em?How many siblings do you have?
Anh có 1 em trai và 1 chị gái.I have 1 younger brother and 1 older sister.
Ba má anh bao nhiêu tuổi?How old are your parents?
Ba anh năm nay sáu mươi tuổi, còn má anh năm tư tuổi.My dad, this year 60 years old, and my mom 54 years old.
Ba má anh còn đi làm không?Do your parents still go to work?
Không. Ba má anh về hưu rồi.No. My parents already retired.
Trước đây ba anh làm gì?Previously what did your dad do?
Trước đây ba anh là bác sĩ. Ổng làm cho bệnh viện địa phương.Previously he was a doctor. He worked for the local hospital.
Má anh thích làm gì?What does your mom like?
Má anh thích nấu ăn và tập yoga.My mom likes to cook and practice yoga.
Chị gái và em trai của anh đang sống ở đâu?Where are your elder sister and younger brother living?
Chị gái anh vẫn đang sống ở Mỹ, còn em trai anh đang ở Sài Gòn với anh.My sister is still living in America, and my younger brother is living in Saigon with me.
Chị gái anh đang làm gì?What is your elder sister doing?
Chị gái anh là giảng viên ở một trường đại học.My elder sister is a lecturer at a university.
Anh có hay về thăm gia đình không?Do you often go back to visit family?
Có. Năm nào anh cũng về.I do. I go back every year.
Lúc anh về gia đình anh hay làm gì?When you come back, what does your family often do?
Má anh sẽ nấu tất cả những món anh thích, rồi cả gia đình sẽ đi cắm trại.My mom would cook all the dishes I like, then the whole family would go camping.


Eating Out

VIETNAMESEENGLISH
Anh có hay ăn ở ngoài không?Do you often eat out?
Có. Hầu như ngày nào anh cũng ăn ở ngoài.I do. Almost every day I eat out.
Chỗ anh đang ở không có bếp hả?The place you're living at doesn't have a kitchen?
Có. Nhưng anh lười nấu lắm. Anh cũng không có thời gian để nấu.It does. But I'm very lazy to cook. I also don't have time to cook.
Anh xài hết bao nhiêu tiền một tháng cho việc ăn uống?How much money do you spend in a month for eating?
Anh xài hết khoảng tám triệu một tháng.I spend around 8 millions a month.
Anh hay ăn ở đâu?Where do you often eat?
Anh hay ăn ở quán ăn gần nhà.I often eat at a small restaunrant near home.
Anh hay ăn ở nhà hàng hay ở quán ăn nhỏ?Do you often eat at the (big) restaurants or the small restaurants?
Ngày thường anh ăn ở quán ăn nhỏ. Cuối tuần anh mới đi ăn nhà hàng với bạn.Weekday I eat at the small restaurants. Weekends then I go to eat at the big restaurants with friends.
Bữa ăn mắc nhất mà anh từng trả là bao nhiêu?How much was the most expensive meal that you ever paid?
Chắc là khoảng 3 triệu.Maybe around 3 millions.
Anh thích ăn ở nhà hàng nào nhất?Which restaurant do you like to eat at the most?
Anh thích nhà hàng ABC nhất.I like ABC restaurant the most.
Anh có hay ăn đồ ăn nhanh không?Do you often eat fast food?
Không. Anh không thích đồ ăn nhanh.No. I don't like fast food.
Anh thích ăn món của nước nào?Which countries' cuisine do you like to eat?
Anh thích món ăn Việt Nam và Nhật.I like Vietnamese and Japanese cuisines.
Anh đã ăn thử món Mã Lai chưa? Đồ ăn Mã Lai rất là ngon.Have you tried Malaysian dishes? Malaysian food is very delicious.
Vậy hả? Anh chưa thử. Bữa nào anh sẽ thử.Really? I haven't tried. One day I will try.


Talking About Movies

VIETNAMESEENGLISH
Anh thích coi phim gì nhất?What movie do you like to watch the most?
Anh thích coi phim Xmen nhất.I like to watch Xmen the most.
Anh thích nhân vật nào nhất?Which character do you like the most?
Anh thích Magneto nhất.I like Magneto the most.
Anh thích coi phim của đạo diễn nào?You like to watch movies of which director?
Anh thích coi phim của đạo diễn Christopher Nolan.I like to watch movies of direction Christopher Nolan.
Anh thích coi thể loại phim gì?What type of movie do you like?
Anh thích coi phim hành động và kinh dị.I like to watch action and horror movies.
Anh hay coi phim ở nhà hay ở ngoài rạp?Do you often watch movie at home or outside at the cinema?
Anh hay coi phim ở nhà.I often watch movie at home.
Anh hay coi phim ở đâu?Where do you often watch movie at?
Anh hay coi phim trên Netflix.I often watch movie on Netflix.
Anh coi phim bao lâu một lần?How often do you watch movie?
Hầu như tối nào anh cũng coi.Almost every night I watch.
Bây giờ anh đang coi phim gì?Right now what movie are you watching?
Anh đang coi sê-ri phim Stranger Things.I'm watching Stranger things movie series.
Anh hay đi coi phim bao lâu một lần?How often do you go to watch movie?
Anh hay đi một, hai lần một tháng.I often go 1,2 times a month.
Anh hay đi coi phim với ai?Who do you often go to watch movie with?
Anh hay đi với bạn, nhưng có lúc anh đi coi một mình.I often go with friends, but sometimes I go to watch alone.