AUDIO is available for this Quizlet set


New Vocabulary

họ ⇢ last name

họ tên ⇢ full name

tuổi ⇢ age

ngày tháng năm sinh ⇢ date of birth

giới tính ⇢ gender

quốc tịch ⇢ nationality

quê quán ⇢ home town

số điện thoại ⇢ phone number

địa chỉ ⇢ address

địa chỉ email ⇢ email address

tình trạng hôn nhân ⇢ marital status

chiều cao ⇢ height

cân nặng ⇢ weight

công việc ⇢ occupation

nơi làm việc ⇢ workplace


Example Sentences

TASKS:

 1. Read & study the sentences
 2. Write your own sentences in the comment section below
 • Mình tên là John
 • Họ tên của mình là John Doe
 • Mình 27 tuổi
 • Ngày tháng năm sinh của mình là 09/08/92
 • Mình sinh ngày 9 tháng 8 năm 92
 • Giới tính của mình là nam
 • Quốc tịch của mình là Mỹ
 • Quê quán của mình ở New York
 • Địa chỉ email của mình là john@gmail.com
 • Tình trạng hôn nhân: Mình còn độc thân / đã lập gia đình / đã đính hôn / đã ly hôn
 • Chiều cao: Mình cao 1 mét 89
 • Cân nặng: Mình nặng 83 kí
 • Công việc của mình là lập trình viên
 • Nơi làm việc: Mình đang làm cho công ty Apple

VOCABULARY

 • sinh ⇢ to be born
 • nam ⇢ male
 • nữ ⇢ female
 • còn ⇢ still ..
 • độc thân ⇢ single
 • đã ⇢ already ..
 • đính hôn ⇢ engaged
 • ly hôn ⇢ divorced
 • lập trình viên ⇢ programmer